Completarea formularului de interes pentru un imprumut

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de AlegeUnCredit.ro si transmise partenerilor acestuia.

AlegeUnCredit.ro va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepța informațiilor transmise mai departe catre partenerii (institutii bancare si nebancare) AlegeUnCredit.ro. Informatiile dumneavoastra nu vor fi facute publice, dar vor fi prelucrate si transmise partenerilor nostri.

In momentul transmiterii formularului de interes pentru un credit (respectiv formularul de contact de pe homepage), acceptati implicit termenii si conditiile descrise in acest regulament.

Drepturi explicite pe care ni le acordati in momentul acceptului termenilor si conditiilor, astfel incat echipa noastra sa va poata reprezenta fara nicio constrangere:

  • Dreptul de stocare si prelucrare a datelor introduse;
  • Dreptul de a le transmite mai departe partenerilor nostri;
  • Dreptul de a va inregistra adresa de e-mail in lista noastra de mailing si de a va trimite e-mailuri informative sau promotionale (oricand, dezabonarea va fi posibila, dupa primirea unui astfel de e-mail);
  • Dreptul de a va trimite mesaje promotionale sau / si cu oferte speciale.

Acceptand termenii si conditiile site-ului nostru, acceptati implicit termenii si conditiile partenerilor nostri.

Completeaza acum formularul!

Termeni si conditii de utilizare a site-ului

Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea AlegeUnCredit.ro site de informare, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei.Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al AlegeUnCredit.ro

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea AlegeUnCredit.ro, dă dreptul AlegeUnCredit.ro de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

AlegeUnCredit.ro își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. AlegeUnCredit.ro își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Informaţiile cuprinse în acest website sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ şi trebuie utilizate doar în acest scop, ele neputând fi considerate oferte de produse sau servicii financiare şi nici nu reprezintă sfaturi sau recomandări pentru investiţii sau contractarea unui împrumut sau produs financiar. AlegeUnCredit.ro nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului website-ului.

AlegeUnCredit.ro nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail office@alegeuncredit.ro.

În scopul îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim, se vor înregistra la navigarea dumneavoastră pe website-ul nostru, informațiile relative(paginile vizitate, data și ora de vizitare, etc.). Fiecare browser acceptă implicit “Cookies”. Dacă nu doriți să permiteți utilizarea de Cookie-uri, puteți seta programul dumneavoastră de navigare să nu le accepte.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor website-ului și ale AlegeUnCredit.ro prevăzute de prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română.

Intoarce-te la Homepage